Οδηγίες χρήσης για τον Κεντρικό Διαχειριστή

Ο κεντρικός διαχειριστής της πλατφόρμας έχει δυνατότητες παραμετροποίησης που ξεπερνούν τους λοιπούς διαχειριστικούς ρόλους. Οι κύριες λειτουργίες που παρέχονται στον συγκεκριμένο ρόλο σε σχέση με τους άλλους διαχειριστικούς ρόλους σχετίζονται με την παραμετροποίηση δομικών στοιχείων της πλατφόρμας.

Κάνοντας log in ως κεντρικός διαχειριστής, θα παρατηρήσετε πως στην πάνω αριστερή γωνία της ιστοσελίδας έχει εμφανιστεί ένα εικονίδιο “κλειδιού”. Κάνοντας κλικ σε αυτό, αποκαλύπτεται το μενού διαχείρισης με τις λειτουργίες του κεντρικού διαχειριστή. Εξετάζουμε αναλυτικά τις επιπλέον δυνατότητες που παρέχονται.

Θέσπιση ορίων

Ο κεντρικός διαχειριστής μπορεί να αλλάξει τα όρια στον αριθμό αποθηκευμένων αναζητήσεων, όπως και το όριο των αγγελιών συγκατοίκησης που μπορεί να δημιουργήσει ο φοιτητής.

Επιλέγοντας “Επεξεργασία” δίπλα από το κάθε όριο, μπορείτε να ορίσετε το νέο όριο που επιθυμείτε.

Επεξεργασία Ταξινομιών

Η κατηγοριοποίηση των δημοσιευμένων περιεχομένων χρησιμοποιεί μια σειρά από λεξιλόγια. Ως κεντρικός διαχειριστής μπορείτε να προσθαφαιρέσετε όρους στα λεξιλόγια ώστε να διαμορφώσετε το πληροφοριακό περιεχόμενο σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν.

Τα λεξιλόγια που μπορείτε να επεξεργαστείτε είναι τα εξής: Γλώσσα, Γνωστικό αντικείμενο, Δραστηριότητα Φορέα, Επίπεδο σπουδών, Εργασιακή εμπειρία, Ικανότητα γλώσσας, Κατηγορία ακινήτου, Κλάδος Εργασίας, Μέγεθος Φορέα, Παροχές ακινήτου, Πόλη, Συνοικία, Τύπος απασχόλησης, Τύπος επιτεύγματος, Τύπος φορέα, Χώρα.

Σε κάθε ένα από τα λεξιλόγια, μπορείτε να προσθαφαιρέσετε ή να επεξεργαστείτε τους όρους που περιέχει. Η προσθήκη νέων όρων δεν κρύβει κανέναν κίνδυνο. Πριν την διαγραφή ενός όρου, συνιστάται να επιβεβαιώσετε πως ο όρος δεν χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάποιο περιεχόμενο ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων.

Διαχείριση Χρηστών

Ως κεντρικός διαχειριστής έχετε πλήρη πρόσβαση σε όλους τους λογαριασμούς χρηστών. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε χρήστες, να επεξεργαστείτε τα στοιχεία τους όπως και να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ρόλους στους χρήστες που επιθυμείτε.

Στην κεντρική λίστα επισκόπησης βλέπετε όλους τους ενεργούς χρήστες μαζί με τους ρόλους που τους αντιστοιχούν. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τους χρήστες είτε μεμονωμένα (κάνοντας κλικ στην επιλογή “επεξεργασία”) είτε μαζικά, επιλέγοντας τους χρήστες που θέλετε από την αριστερή στήλη και επιλέγοντας μια από τις διαθέσιμες επιλογές της λίστας “Επιλογές ενημέρωσης”.

Συνιστούμε ιδιαίτερη προσοχή κατά την προσθήκη ρόλων σε χρήστες. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αποδώσετε διαχειριστικά προνόμια σε χρήστες, κάτι που έχει αντίκτυπο στην ασφάλεια του συστήματος.

Εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων μέσω Feeds

H πλατφόρμα μπορεί να εξάγει τα δεδομένα που αφορούν τις αγγελίες, τόσο για κατοικίες όσο για θέσεις εργασίας. Η εξαγωγή γίνεται σε μορφή XML. Για το πρότυπο εξαγωγής δεδομένων, συμβουλευτείτε την μελέτη εφαρμογής.

Παρέχονται δυο σύνδεσμοι για την εξαγωγή δεδομένων, ένας για κάθε τύπο περιεχομένων.

  • Κατοικίες: http://jobres.uom.gr/residence_export_xml
  • Εργασίες: http://jobres.uom.gr/job_export_xml

Παράλληλα, μπορείτε να εισάγετε δεδομένα που έχουν κωδικοποιηθεί με το ίδιο πρότυπο. Στην σελίδα Εισαγωγής δεδομένων μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο περιεχομένων που θέλετε να εισάγετε, και στην συνέχεια ανεβάζετε το XML αρχείο που περιλαμβάνει τις αγγελίες προς εισαγωγή.

Διαχείριση μεταδεδομένων RDF

Μπορείτε να παραμετροποιήσετε την περιγραφή των μεταδεδομένων που περιγράφουν την δημοσιευμένη πληροφορία. Πλοηγηθείτε στις ρυθμίσεις RDF και από το πλευρικό μενού επιλέξτε την επιλογή “Κόμβος”. Στην συνέχεια, μεταβείτε στους τύπους περιεχομένων “Θέση Εργασίας” και “Κατοικία”, όπου παρατίθενται τα πεδία που περιγράφουν τα περιεχόμενα και στα οποία μπορείτε να επέμβετε, επιλέγοντας “επεξεργασία” από την στήλη “Λειτουργίες”.