Οδηγίες χρήσης για Διαχειριστή Εργασίας

Ο διαχειριστής εργασίας έχει αρμοδιότητες που σχετίζονται με την έγκριση χρηστών με εταιρίας - εργοδότη, όπως και με την έγκριση των αγγελιών εργασίας.

Για την πρόσβαση στις διαχειριστικές λειτουργίες, συνδεθείτε στο σύστημα με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Στην συνέχεια, η αρχική σας σελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους προς όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες:

Αναζήτηση Εργασίας

Ως διαχειριστής εργασίας έχετε πλήρη πρόσβαση στην βάση δεδομένων των αγγελιών εργασίας. Η συγκεκριμένη επιλογή σας δίνει τις ίδιες δυνατότητες αναζήτησης που παρέχονται στους φοιτητές / απόφοιτους.

Καταχώρηση Αγγελίας Εργασίας

Η καταχώρηση αγγελιών εργασίας συνήθως γίνεται απευθείας από τους χρήστες με ρόλο εταιρίας - εργοδότη. Εάν απαιτηθεί, έχετε την δυνατότητα να δημοσιεύσετε και εσείς μια αγγελία εργασίας.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για Εργοδότες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης της φόρμας καταχώρησης αγγελίας θέσης εργασίας. Για να συσχετίσετε μια αγγελία που καταχωρείτε εσείς σε έναν χρήστη με λογαριασμό εργοδότη, αρκεί να συμπληρώσετε το όνομα χρήστη του μεσίτη στο πεδίο “Συντάχθηκε από”, στο τέλος της φόρμας.

Επισκόπηση Αγγελιών Θέσεων Εργασίας προς Έγκριση

Πριν δημοσιευθεί οποιαδήποτε αγγελία θέσης εργασίας, απαιτείται η πρότερη έγκριση από διαχειριστή. Η παρούσα επιλογή σας επιτρέπει να δείτε μια συγκεντρωτική λίστα με όλες τις αγγελίες που περιμένουν την έγκρισή σας.

Για να εγκρίνετε ή να απορρίψετε μια αγγελία, επιλέξτε την ώστε να δείτε την πλήρη όψη της. Στο τέλος της αγγελίας είναι διαθέσιμα τα κουμπιά έγκρισης ή απόρριψης.

Αιτήσεις Εγγραφής Εταιριών-Εργοδοτών προς Έγκριση

Πριν ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός χρήστη ενός εργοδότη - εταιρίας, απαιτείται η πρότερη έγκριση από διαχειριστή. Η παρούσα επιλογή σας επιτρέπει να δειτε μια συγκεντρωτική λίστα με όλους τους χρήστες που έχουν αιτηθεί λογαριασμό εργοδότη.

Επιλέγοντας “Προβολή” δίπλα από κάθε καταχώρηση, βλέπετε τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει ο χρήστης στο προφίλ του. Αφού προχωρήσετε στους απαραίτητους ελέγχους για να επιβεβαιώσετε την αυθεντικότητα των δεδομένων, μπορείτε να εγκρίνετε ή να απορρίψετε τον εκάστοτε χρήστη από τις επιλογές που σας προσφέρονται στο τέλος της εκάστοτε καταχώρησης.

Αιτήσεις Εγγραφής Φοιτητών προς Έγκριση

Οι απόφοιτοι του ιδρύματος δεν έχουν την δυνατότητα αυτόματης πιστοποίησης μέσω του διακομιστή του ιδρύματος. Για να μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα, απαιτείται να αιτηθούν λογαριασμό φοιτητή, ο οποίος εγκρίνεται από τους αρμόδιους διαχειριστές.

Στην συγκεκριμένη επιλογή μπορείτε να βρείτε μια συγκεντρωτική λίστα με όλους τους χρήστες που έχουν αιτηθεί λογαριασμό με ρόλο φοιτητή/αποφοίτου. Αφού επιβεβαιώσετε την εγκυρότητα των δεδομένων, μπορείτε να εγκρίνετε ή να απορρίψετε τον εκάστοτε λογαριασμό από τις επιλογές στο τέλος της κάθε καταχώρησης.