Οδηγίες Χρήσης

Η ιστοσελίδα "Κατοικία και Εργασία" του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προσφέρει υπηρεσίες αναζήτησης στέγης και κατοικίας για τους φοιτητές και αποφοίτους του ιδρύματος. Η χρήση απευθύνεται αποκλειστικά σε πιστοποιημένους χρήστες (φοιτητές/αποφοίτους) όπως και σε ένα εγκεκριμένο δίκτυο ιδιοκτητών, μεσιτών και εταιριών/οργανισμών.

Επιλέξτε τον τύπο χρήστη που σας αφορά για να διαβάσετε αναλυτικές οδηγίες χρήσης.