Αίτηση εγγραφής Ιδιοκτήτη κατοικίας - επιχείρησης μεσιτικού γραφείου

Εισάγετε το όνομα χρήστη που επιθυμείτε να έχετε στη σελίδα του jobres.uom.gr.
Εισάγετε το e-mail σας.
Εισάγεται το ΑΦΜ σας ή της επιχείρησης.
Εισάγετε τον τίτλο της ιστοσελίδας σας. πχ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Εισάγετε την ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας σας. πχ http://www.uom.gr