Αίτηση εγγραφής Φορέα / Εταιρείας

Εισάγετε το όνομα χρήστη που επιθυμείτε να έχετε στη σελίδα του jobres.uom.gr.
Εισάγετε το e-mail σας.
Εισάγεται το ΑΦΜ του Φορέα / Εταιρείας.
Επιλέξτε τον/τους κλάδο εργασίας που δραστηριοποιείται ο Φορέας / Εταιρεία.
Επιλέξτε τον τύπο του Φορέα/ Εταιρείας.
Επιλέξτε το μέγεθος του Φορέα / Εταιρείας.
Εισάγετε την περιγραφή του Φορέα / Εταιρείας.
Επιλέξτε την χώρα του Φορέα / Εταιρείας.
Εισάγετε την ταχυδρομική σας διεύθυνσή. πχ Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06, Θεσσαλονίκη
Εισάγετε το τηλέφωνο του Φορέα / Εταιρείας.
Εισάγετε τον τίτλο της ιστοσελίδας σας. πχ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Εισάγετε την ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας σας. πχ http://www.uom.gr